Om Lavik Eiendom AS

Fra da til nå

Vår Historie.

Lavik Eiendom AS ble etablert oktober 2018 men startet å planlegge sin oppstart allerede i mai 2017. Den gangen jobbet vi for å få på plass finasiering for kjøp av vår første eiendom, Manger Kai. Det ble til virkelighet da Manger Holding seksjonerte opp gammle Manger Fiskemat sine bygg i tre deler. Kaien og det store frysebygget ble Manger Kai AS. 

Radøy Kommune viste i mellomtiden også sin interesse for deler av tomten som Manger Kai AS eide. Kommune behandlet saken om nytt kloakkrenseanlegg i flere omganger. Da de var “landet” en beslutting så bestemte dei seg for å kjøpe en liten del av eiendommen. Samtidig så kjøpte Lavik Eiendom AS, Manger Kai AS og det ble et datter selskap til Lavik Eiendom AS.

Jan-Helge Lavik

"Daglig Leder”

Tor-Eivind Rosenlund Lavik

"Styreleder"

Gudrun Brunborg Lavik

"Styremedlem”

IMG_3433

Karoline Kaarstad

"Styremedlem”